Стара българска къща пред улица с течащи цветове

Нощ над Ковачевица

Година 2000
Размери 70 × 40
Стил акварел на хартия