Шарен петел

Петел

Година 2007
Размери 35 × 35
Стил акварел на хартия