• Фиугура на цигуарка вплетена в цветови блокове Цигуларка
  Година Размери Стил
  2004 80 × 65 масло на лен
 • Поля -модернизъм и минимализъм в едно Нивя
  Година Размери Стил
  2004 65 × 45 масло на лен
 • Минималистично и модернистично Нивя и гори
  Година Размери Стил
  2004 45 × 45 масло на лен
 • Жена построена сякаш от вятъра Ева I
  Година Размери Стил
  2003 55 × 75 масло на лен