Два човешки силуета

Майчино раздвоение

Година 1994
Размери 25 × 30
Стил кожено пано