Женско тяло върху каменен постамент

Мурена

Година 2003
Размери без постамента 20 × 30 × 10
Стил бронзова пластика