Женска фигура коленичила на ръба на скала

Устрем

Година 2000
Размери без постамента 22 × 17 × 8
Стил бронзова пластика