• Съчетание между грамофон, листо на кестен и ключа сол Музикален фестивал Златен Кестен…
  Година Размери Стил
  1993 28 × 8 × 9 бронзова пластика
 • Бледо очертани 2 фигури Танц
  Година Размери Стил
  2004 30 × 8 × 20 бронзова пластика
 • Женско тяло върху каменен постамент Мурена
  Година Размери Стил
  2003 20 × 30 × 10 бронзова пластика
 • Женска фигура коленичила на ръба на скала Устрем
  Година Размери Стил
  2000 22 × 17 × 8 бронзова пластика
 • Изсукана женска фигура Порив
  Година Размери Стил
  2000 29 × 15 × 10 бронзова пластика
 • Цялостна женска фигура Движение
  Година Размери Стил
  2004 35 × 25 × 15 бронзова пластика
 • Царствен женски портрет Светлина
  Година Размери Стил
  2005 40 × 30 × 35 бронзова пластика
 • Прегръщащи се фигури Нежно докосване
  Година Размери Стил
  2005 29 × 15 × 10 бронзова пластика
 • Жена бореща се с вятъра Жена
  Година Размери Стил
  2002 17 × 7 × 15 бронзова пластика
 • 1
 • 2